KCN Tràng Duệ, Khu công nghiệp Vsip, Khu Công nghiệp Đình Vũ

KCN Tràng Duệ, Khu công nghiệp Vsip, Khu Công nghiệp Đình Vũ
Địa chỉ: KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668