Cung cấp khí công nghiệp O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+H%C3%B2a+Kh%C3%A1nh/@16.0833482,108.1265738,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31421f252d5e7437:0xf679fa2c378a1f3!8m2!3d16.0833431!4d108.1287625
zalo
038 858 8668