Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Li%C3%AAn+Chi%E1%BB%83u/@16.1104782,108.1061965,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1za2h1IGPDtG5nIG5naGnhu4dwIExpw6puIENoaeG7g3U!3m4!1s0x0:0x6abf949c6eb6513!8m2!3d16.1275102!4d108.1192017
zalo
038 858 8668