Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Mỹ, KCN Phú Tài, NHơn HÒa, Bình Định
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ph%C3%BA+T%C3%A0i/@13.7820241,109.1426427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x316f1379bfccba43:0xf9a2fcb40d45fd01!8m2!3d13.7820189!4d109.1448314
zalo
038 858 8668