Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Mỹ, KCN Phú Tài, NHơn HÒa, Bình Định
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ph%C3%BA+T%C3%A0i/@13.7820241,109.1426427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x316f1379bfccba43:0xf9a2fcb40d45fd01!8m2!3d13.7820189!4d109.1448314
zalo
038 858 8668