Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt tại Bình Định

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt tại Bình Định
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Mỹ, KCN Phú Tài, NHơn HÒa, Bình Định
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ph%C3%BA+T%C3%A0i/@13.7820241,109.1426427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x316f1379bfccba43:0xf9a2fcb40d45fd01!8m2!3d13.7820189!4d109.1448314
zalo
038 858 8668