Nhà máy tại Bắc Giang

Nhà máy tại  Bắc Giang
Địa chỉ: Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668