KCN Láng Hòa Lạc

KCN Láng Hòa Lạc
Địa chỉ: Km 29 Đại lộ Thăng Long VN, 29km ĐCT08, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668