Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn, tt. Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668