Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Nh%C3%A0+m%C3%A1y+Gang+th%C3%A9p+H%C6%B0ng+Nghi%E1%BB%87p+Formosa+H%C3%A0+T%C4%A9nh/@18.047693,106.3179487,12.63z/data=!4m8!1m2!2m1!1za2h1IEtUIHbFqW5nIMOhbmc!3m4!1s0x313889b5f53cd425:0x7779525f069c93d7!8m2!3d18.0295873!4d106.404047?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668