Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: KCN Cẩm Giàng, Cẩm Giàng. Hải Dương
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+nghi%C3%AAp+VSIP+H%E1%BA%A3i+D%C6%B0%C6%A1ng/@20.9851421,105.9096764,11z/data=!4m5!3m4!1s0x313598628a8d9465:0xcd90d81b95f40dbf!8m2!3d20.9299722!4d106.1772433
zalo
038 858 8668