KCN Cẩm Giàng

KCN Cẩm Giàng
Địa chỉ: KCN Cẩm Giàng, Cẩm Giàng. Hải Dương
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668