Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt tại Bình Định

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt tại Bình Định
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP LƯƠNG SƠN -Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Kcn+l%C6%B0%C6%A1ng+s%C6%A1n/@20.8554108,105.5446446,13.38z/data=!4m5!3m4!1s0x313445a949832deb:0xf8dbe64d617dfb66!8m2!3d20.8861865!4d105.5442132?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668