Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/KCN+H%C3%B2a+x%C3%A1/@20.4176122,106.143986,17z/data=!4m6!3m5!1s0x3135de0f550738ed:0x684a4b3f5c11eaa8!4b1!8m2!3d20.4176072!4d106.1461747?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668