Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP Nghệ AN tại Hưng Nguyên, Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/V%C4%83n+ph%C3%B2ng+C%C3%B4ng+ty+TNHH+VSIP+Ngh%E1%BB%87+An/@19.902214,104.6804645,8z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d105.9817394!2d21.1223638!4e1!1m6!1m2!1s0x3139cfca70c927bd:0x5a753ffea6ff0fd7!2skhu+cn+Vsip+ngh%E1%BB%87+an!2m2!1d105.6374759!2d18.6891316!3m4!1s0x3139cfca70c927bd:0x5a753ffea6ff0fd7!8m2!3d18.6891316!4d105.6374759
zalo
038 858 8668