Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H6, R23, R744,C2H2,C3H6,C3H8,CH4,CH3OH, CO, CH4 và các khí cắt laser P61, P66,P83,P41, van điều áp, bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H6, R23, R744,C2H2,C3H6,C3H8,CH4,CH3OH, CO, CH4 và các khí cắt laser P61, P66,P83,P41, van điều áp, bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phúc Sơn, Phường Phúc Sơn, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+CN+Ph%C3%BAc+S%C6%A1n+T%E1%BB%89nh+Ninh+B%C3%ACnh/@20.2454645,105.9818376,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS2h1IGNuIHBow7ogc8ahbg!3m4!1s0x313670c04dd1671b:0xa9b1c53cd58d3993!8m2!3d20.2313788!4d105.9960911
zalo
038 858 8668