KCN Phú Hà, Khu công nghiệp Sai Nga Phú Thọ

KCN Phú Hà, Khu công nghiệp Sai Nga Phú Thọ
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668