KCN Thụy Vân

KCN Thụy Vân
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668