Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/KKT+DUNG+QU%E1%BA%A4T+V%C3%80+C%C3%81C+KCN+QU%E1%BA%A2NG+NG%C3%83I/@15.3428837,108.8492346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31683579b82b1d7f:0xba7d1a0dcddf2a47!8m2!3d15.3428785!4d108.8514233
zalo
038 858 8668