Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: khu công nghiệp Đông Mai, Khu công nghiệp Hoành Bồ......
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+%C4%90%C3%B4ng+Mai/@21.0056667,106.8398277,16.46z/data=!4m5!3m4!1s0x314a6105089c7aad:0x333756d9d73361e9!8m2!3d21.006166!4d106.8412293
zalo
038 858 8668