Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Nam+%C4%90%C3%B4ng+H%C3%A0/@16.8401782,107.0624355,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIHF14bqjbmcgdHLhu4s!3m4!1s0x3140e57797966175:0x12ad235d5efc7b68!8m2!3d16.7897838!4d107.1136663?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668