Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Tài- Q4JV+RW Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ph%C3%BA+T%C3%A0i/@13.7859159,109.0583065,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIHF1eSBuaMahbg!3m4!1s0x0:0xf9a2fcb40d45fd01!8m2!3d13.7820274!4d109.1448355?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668