Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt tại Bình Định

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt tại Bình Định
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Tài- Q4JV+RW Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ph%C3%BA+T%C3%A0i/@13.7859159,109.0583065,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIHF1eSBuaMahbg!3m4!1s0x0:0xf9a2fcb40d45fd01!8m2!3d13.7820274!4d109.1448355?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668