Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: KCN Đông Nam, Hiệp Phước, Thành phố HỒ Chí Minh
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/search/khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+g%E1%BA%A7n+C%E1%BB%A7+Chi,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.9524059,106.4154223,11z/data=!3m1!4b1
zalo
038 858 8668