Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI, Thái Bình
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+Ti%E1%BB%81n+H%E1%BA%A3i/@20.3911762,106.522052,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1za2NuIHRp4buBbiBo4bqjaQ!3m4!1s0x0:0x1861da1a283eedef!8m2!3d20.3919672!4d106.5215814?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668