Cung cấp khí công nghiệp O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI, Thái BÌnh
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: minhhoacn@gmail.com
zalo
038 858 8668