KCN Phổ Yên, Khu công nghiệp Sông Công, Khu CÔng nghiệp Đa Phúc, Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên

KCN Phổ Yên, Khu công nghiệp Sông Công, Khu CÔng  nghiệp Đa Phúc, Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên
Địa chỉ: QL3, Phổ Yên, Thái Nguyên
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668