Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, Khu Công nghiệp VSIP

Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, Khu Công nghiệp VSIP
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bá Thiện, khu CÔng nghiệp BÌnh Xuyên, khu nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668