Khu Công nghiệp Bá Thiện 2

Khu Công nghiệp Bá Thiện 2
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, Bá Thiện 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668