Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bá Thiện, khu CÔng nghiệp BÌnh Xuyên, khu nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668