Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú MỸ, Khu công nghiệp Long Sơn, KCN Cái Mép, VŨng Tàu
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Long+S%C6%A1n/@10.4526612,107.0191256,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31756d90010c8cc1:0x7c40edbd7e2bfcdf!8m2!3d10.4525!4d107.0891667
zalo
038 858 8668