Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú MỸ, Khu công nghiệp Long Sơn, KCN Cái Mép, VŨng Tàu
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Long+S%C6%A1n/@10.4526612,107.0191256,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31756d90010c8cc1:0x7c40edbd7e2bfcdf!8m2!3d10.4525!4d107.0891667
zalo
038 858 8668