Đá khô ( CO2 rắn )

Đá khô–băng khô- dry ice  là CO2 ở dạng rắn (đóng băng). Thuật ngữ này được Prest Air Devices  tạo ra năm 1925 (công ty thành lập năm1923 tại thành...

Thiết bị N2 lỏng làm Kem khói

Kem mây kem khói” còn có thêm một cái tên rất khoa học là kem ni-tơ, dù chỉ mới xuất hiện khiến giới trẻ “điên đảo” vì cách làm kem bằng khói hấp d...

Bình lỏng Ni tơ 35L

Bình lỏng YDS từ 6L- 50L

Khí chuẩn ( standar gas)

Specialty Gas Calibration Standards

Lắp đặt hệ thống cấp khí bằng chai khí cao áp

Cung cấp lắp đặt trạm cấp khí bằng chai khí

Lắp đặt hệ thống cấp khí hóa lỏng

Cung cấp lắp đặt hệ thống cấp khí CO2, O2, N2 và argon

Dung dịch NH4OH

Dung dịch NH4OH 20-25%

Van điều áp haris

https://www.harrisproductsgroup.com/en/Catalogs.aspx

Vỏ chai chứa khí O2, N2, Argon và CO2

Công ty chúng tôi cung cấp các vỏ chai chứa khí O2,N2, Argon và CO2.....

zalo
038 858 8668