google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk

Van điều áp Haris

Van điều áp Hariss các Model có sẵn giao ngay

Van điều áp Chiyoda- Nhật

Van giảm áp Chiyoda- Nhật Đầu vào: 250 bar Đầu ra: 0-20 bar Dùng cho các khí Argon/ O2/N2/Co2/ Heli..vvvv

Van điều áp haris

https://www.harrisproductsgroup.com/en/Catalogs.aspx

zalo
038 858 8668
google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk