Khí Argon 5.0 và Argon 5.5

Mô tả :

Khí argon tinh khiết dùng cho các thiết bị phân tích, quang phổ

Khí Argon 5.0(99.999%), khí Argon tinh khiết 5.2(99.9992%), khí Argon tinh khiết5.5(99.9995%), khí Argon độ tinh khiết cao, Khí Argon tinh khiết sử dụng bình chứa khí cao áp với nhiều loại khí thước và áp suất nạp sử dụng khác nhau đáp ứng tùy theo mục đích sử dụng và số lượng yêu cầu.

  • Các loại khí Argon tinh khiết sử dụng ứng dụng trong chạy máy phân tích,chạy máy quang phổ,phân tích thực phẩm,công nghệ hạt Nhân, công nghệ Polime-composite.
  • Có thể sử dụng sản phẩm khí tinh khiết và khí trộn cho công nghiệp, y tế và kiểm tra chất lượng.  Hơn nữa, argon được dùng như plasma trong ICP (Inductive coupled plasma emission spectrometry), khí nền trong GFAAS (Graphite funace atomic absorption spectrometry) và khí đệm trong máy đo sắc ký khí. Khi trộn với mêtan, argon được dùng trong máy đếm Geiger và máy đo hùynh quang tia X (XRF – X ray flourescence).
zalo
038 858 8668