V2O5

Mô tả :

V2O5 (vanadi pentaoxit)  là chất xúc tác của phản ứng đốt cháy khí SO2 để tạo thành SO3 trong quá trình sản xuất axit sulfuric. Hợp chất này ôxy hóa sulfur điôxít (SO2) tạo thành trioxit (SO3)

V2O5 (vanadi pentaoxit)  là chất xúc tác của phản ứng đốt cháy khí SO2 để tạo thành SO3 trong quá trình sản xuất axit sulfuric. Hợp chất này ôxy hóa sulfur điôxít (SO2) tạo thành trioxit (SO3). Trong phản ứng ôxy hóa khử này, lưu huỳnh bị ôxy hóa từ trạng thái +4 thành +6, và vanadi bị khử từ +5 xuống +3

V2O5 + 2 SO2 → V2O3 + 2 SO3

Chất xúc tác được tạo thành bằng cách ôxy hóa vanadi trong không khí:

V2O3 + O2 → V2O5 SO2+O2 (xúc tác :V2O5)→ SO3

Ngoài ra, V2O5 ứng dụng trong gốm sứ, kính và sơn: sử dụng một Vanadi như Thuốc màu( gọi là Gốm Thuốc màu). Trong ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất vanadi vanadi sắt, nhôm vanadi, hợp kim vanadi nitơ và các hợp kim khác; tổng hợp amoniac, cho khử lưu huỳnh và khử cacbon và chất xúc tác. Công nghiệp hóa dầu chất ức chế ăn mòn thiết bị, hợp chất vanadium được chuẩn bị bằng nhiều loại vật liệu thô. V2O5 quan trọng trong quá trình oxy hóa Ethanol để ethanale và sản xuất phthalic anydride, Polyamide, axit oxalic và furthe, anilin đen… và nhiều quá trình hữu cơ khác.

zalo
038 858 8668