Vỏ chai chứa khí O2, N2, Argon và CO2

Mô tả :

Công ty chúng tôi cung cấp các vỏ chai chứa khí O2,N2, Argon và CO2.....

150Bar Gas Cylinders

 

 Water capacity(l)

Diameter(mm)  

Height(mm)  

Weight(kg)  

Working pressure(MPa) 

Wall thickness(mm) 

Material 

5 

140 

478 

8.2 

15 

4.1 

37Mn 

10 

140 

838 

13.5 

15 

4.1 

37Mn 

15 

159 

979 

19.8 

15 

4.7 

37Mn 

20 

219 

700 

28 

15 

6.1 

37Mn 

40 

219 

1310 

48 

15 

5.7 

37Mn 

43 

232 

1275 

50 

15 

5.4 

37Mn 

47 

232 

1365 

55 

15 

5.4 

37Mn 

50 

232 

1460 

58 

15 

5.4 

37Mn 

68 

267 

1470 

66 

15 

5.8 

37Mn 

 

 

200Bar Gas Cylinders

 

 Water capacity(l)

Diameter(mm)  

Height(mm) 

Weight(kg)  

Working pressure(MPa) 

Wall thickness(mm) 

Material 

40 

232 

1175 

47 

20 

5.2 

34CrMo4 

43 

232 

1275 

50 

20 

5.2 

34CrMo4 

47 

232 

1365 

54 

20 

5.2 

34CrMo4 

50 

232 

1445 

57 

20 

5.2 

34CrMo4

 

 

zalo
038 858 8668