Gas lạnh CHF3- R 23- HFC 23

Mô tả :

IUPAC name Trifluoromethane Other names Fluoroform, carbon trifluoride, methyl trifluoride, Fluoryl, Freon 23, Arcton 1, HFC 23, R-23, FE-13, UN 1984

IUPAC name
Trifluoromethane
Other names
Fluoroform, carbon trifluoride, methyl trifluoride, Fluoryl, Freon 23, Arcton 1, HFC 23, R-23, FE-13, UN 1984[SP]_25082021_1929_be2820.jpg
zalo
038 858 8668