Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Mây, Khu công nghiệp Biên Hòa, Khu Công nghiệp Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Long+Th%C3%A0nh/@10.7627547,106.9331733,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS2h1IEPDtG5nIE5naGnDqsyjcCBMb25nIHRow6BuaA!3m4!1s0x31751fbd591d556f:0xc7cced3a8416ac20!8m2!3d10.8257425!4d106.9271046
zalo
038 858 8668