Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H6, R23, R744,C2H2,C3H6,C3H8,CH4,CH3OH, CO, CH4 và các khí cắt laser P61, P66,P83,P41, van điều áp, bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H6, R23, R744,C2H2,C3H6,C3H8,CH4,CH3OH, CO, CH4 và các khí cắt laser P61, P66,P83,P41, van điều áp, bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi
Địa chỉ: Hà Giang
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Tp.+H%C3%A0+Giang,+H%C3%A0+Giang,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@22.7794408,104.4025972,9z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIEjDoCBHaWFuZw!3m4!1s0x36cc79b180b4239d:0xb7a373a73bc23544!8m2!3d22.8027693!4d104.9784851?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668