Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H2, C3H6,CH4,CH3OH và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H2, C3H6,CH4,CH3OH và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: KCN Phố Nối A - Hưng Yên
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668