Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: KCN Cẩm Giàng, Cẩm Giàng. Hải Dương
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+nghi%C3%AAp+VSIP+H%E1%BA%A3i+D%C6%B0%C6%A1ng/@20.9851421,105.9096764,11z/data=!4m5!3m4!1s0x313598628a8d9465:0xcd90d81b95f40dbf!8m2!3d20.9299722!4d106.1772433
zalo
038 858 8668