Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: 36 Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Ban+Qu%E1%BA%A3n+L%C3%BD+C%C3%A1c+Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+T%E1%BB%89nh+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng/@11.7279926,107.9085924,10z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIEzDom0gxJDhu5NuZw!3m4!1s0x0:0xa564804e1a1db7b2!8m2!3d11.9360511!4d108.4318829?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668