Địa chỉ: Khu công nghiệp Chu Lai, Quảng Nam
Phone: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
Địa chỉ: CJR9+76 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
Phone: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
zalo
038 858 8668