Khí Sf6

MUA BÌNH KHÍ SF6 TINH KHIẾT » Độ tinh khiết: 99,995% (4.5) » Dung tích: 10 kg – 40kg – 50kg – Nạp theo yêu cầu » Xuất xứ: Nhập khẩu trực tiế...

Khí CO2 dạng chai 40L

Khí CO2 đóng chai dạng 40L -25kg, chất lượng 99,9-99,99% Dùng cho thực phẩm, làm sạch và các ứng dụng trong công nghệ hàn xì.

Gas lạnh R744

R744 is a refrigerant grade CO2, used in ultra-low, low and medium temperature refrigeration applications. As a natural refrigerant, CO2 is beco...

Gas lạnh CHF3- R 23- HFC 23

IUPAC name Trifluoromethane Other names Fluoroform, carbon trifluoride, methyl trifluoride, Fluoryl, Freon 23, Arcton 1, HFC 23, R-23, FE-13, UN...

Thùng bảo quản đá khô nhập khẩu

http://bachagas.com.vn/f/634546cf1fbb14c2a8abc986dba3da6e-DIM1_20082021_936_6802a4.jpg

Đá khô ( CO2 rắn) dạng viên to cho làm sạch

Đá khô CO2 dạng viên kích thước lớn cho làm sạch sản phẩm: 13,5cm x13,5 cmx 27cm.

Đá khô bảo quản vaccine COVID

Chúng tôi cung cấp đá khô bảo quản vaccine COVID, bảo quản thực phẩm..

Đá khô ( CO2 rắn)

Mô tả :Đá khô–băng khô- dry ice là CO2 ở dạng rắn (đóng băng). Thuật ngữ này được Prest Air Devices tạo ra năm 1925 (công ty thành lập năm1923 tạ...

Khí hiệu chuẩn khí thải. CO, NO, NOx, SO2, CH4, C3H8 ...vv

Chúng tôi chuyên cung cấp các khí hiệu chuẩn cho máy phân tích, máy quang phổ, máy quan trắc, máy đo khí thải và nhiều loại máy khác

Khí C2F6

Khí C2F6 chất lượng 99,9% và 99,999% đựng trong chai 40L, nạp 35Kg

Cồn tinh khiết

Mô tả đầy đủ - Cồn Ethanol tuyệt đối , còn gọi là ethyl alcohol, alcohol tinh khiết, là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của rượu methy...

Khí Hidro - H2

KHÍ HIDRO Công thức hóa học: H2 Tình trạng: Khí, không màu, không mùi, không vị Hóa lỏng: -252,77 ° C (-422,99 ° F) Hóa rắn: -259,2 ° C (-434...

zalo
038 858 8668