google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk

Khí C2F6

Mô tả :

Khí C2F6 chất lượng 99,9% và 99,999% đựng trong chai 40L, nạp 35Kg

zalo
038 858 8668
google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk