Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H6, R23, R744,C2H2,C3H6,C3H8,CH4,CH3OH, CO, CH4 và các khí cắt laser P61, P66,P83,P41, van điều áp, bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H6, R23, R744,C2H2,C3H6,C3H8,CH4,CH3OH, CO, CH4 và các khí cắt laser P61, P66,P83,P41, van điều áp, bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi
Địa chỉ: Khu công nghiệp Becamex, Khu công nghiệp Đồng Xoài, BÌnh Phước
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/KCN+%C4%90%E1%BB%93ng+Xo%C3%A0i+II/@11.5250112,106.8509536,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3174a102ab93eb2d:0x76b8f8640642be0b!8m2!3d11.525006!4d106.8531423
zalo
038 858 8668