Địa chỉ: KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng
Phone: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
Địa chỉ: Khu CN Tràng Duệ, Hải Phòng
Phone: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
zalo
038 858 8668