Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: khu công nghiệp Đông Mai, Khu công nghiệp Hoành Bồ......
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+%C4%90%C3%B4ng+Mai/@21.0056667,106.8398277,16.46z/data=!4m5!3m4!1s0x314a6105089c7aad:0x333756d9d73361e9!8m2!3d21.006166!4d106.8412293
zalo
038 858 8668