google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H2, C3H6,CH4,CH3OH và các khí tinh khiết, khí đặc biệt, Van điều áp khí, Van giảm áp khí, van an toàn, Bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3, C2H4,C2H2, C3H6,CH4,CH3OH và các khí tinh khiết, khí đặc biệt, Van điều áp khí, Van giảm áp khí, van an toàn, Bồn chứa khí CO2/N2/Ar/O2/N2 và Bơm nạp chai O2/n2/argon/co2, dàn hóa hơi
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh
Điện thoại: 0388588668 - 0912895219
Email: minhhoacn@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/SAILUN+TIRE+VIET+NAM/@10.9436543,106.4102322,8.67z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x310b3a66211db0f5:0x7cfa58b8e25059c3!2zQ29tcGFuaWVzIFNhaWx1biwgUGjGsOG7m2MgxJDDtG5nLCBHw7IgROG6p3UsIFTDonkgTmluaA!2m2!1d106.3293659!2d11.1456328!1m6!1m2!1s0x31744ca80a2f7171:0xc01d25cff81285af!2zUkhQRitXNjcgTmjDoCBNw6F5IEPhu5NuIFTDuW5nIEzDom0gxJDhu5NuZyBOYWksIFh1w6JuIEhvw6AsIFh1w6JuIEzhu5ljLCDEkOG7k25nIE5haSwgVmnhu4d0IE5hbQ!2m2!1d107.5730432!2d10.8372846!3m4!1s0x310b3a66211db0f5:0x7cfa58b8e25059c3!8m2!3d11.1456328!4d106.3293659
zalo
038 858 8668
google-site-verification=1grhiAbafZfVyY93uqKzWhQbXU6L2R86xQWtK5KSMnk