Địa chỉ: Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Phone: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, Hóa Phú, Vân Trung - Bắc Giang
Phone: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
zalo
038 858 8668