Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Nam+%C4%90%C3%B4ng+H%C3%A0/@16.8401782,107.0624355,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS0NOIHThuqFpIHF14bqjbmcgdHLhu4s!3m4!1s0x3140e57797966175:0x12ad235d5efc7b68!8m2!3d16.7897838!4d107.1136663?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668