Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Ninh Thủy, KCN Suối Dầu, KCN Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ninh+Th%E1%BB%A7y/@12.4935542,109.2175739,13.13z/data=!4m5!3m4!1s0x317014f705fb3c8d:0x9b3eaf43a7a011de!8m2!3d12.5048726!4d109.2466924
zalo
038 858 8668