Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú An Thanh, Khu Công nghiệp Thuận Đạo, Long An
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+Thu%E1%BA%ADn+%C4%90%E1%BA%A1o/@10.6242117,106.4868582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310acb7f98f08d0b:0x31d242cc00802f14!8m2!3d10.6242064!4d106.4890469
zalo
038 858 8668