Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: KCN Đông Nam, Hiệp Phước, Thành phố HỒ Chí Minh
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/search/khu+c%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+g%E1%BA%A7n+C%E1%BB%A7+Chi,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.9524059,106.4154223,11z/data=!3m1!4b1
zalo
038 858 8668