Địa chỉ: Khu công nghiệp Tứ Hạ, Huế
Phone: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
Địa chỉ: Khu Kinh Tế Chân Mây - Lăng Cô- Huế
Phone: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
Bản đồ
zalo
038 858 8668