Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt

Cung cấp khí CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn, Sf6, CF4, Heli, NH3 và các khí tinh khiết, khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bá Thiện, khu CÔng nghiệp BÌnh Xuyên, khu nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
zalo
038 858 8668