Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Mây, Khu công nghiệp Biên Hòa, Khu Công nghiệp Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Long+Th%C3%A0nh/@10.7627547,106.9331733,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1zS2h1IEPDtG5nIE5naGnDqsyjcCBMb25nIHRow6BuaA!3m4!1s0x31751fbd591d556f:0xc7cced3a8416ac20!8m2!3d10.8257425!4d106.9271046
zalo
038 858 8668