Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Ninh Thủy, KCN Suối Dầu, KCN Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại: 038 858 8668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ninh+Th%E1%BB%A7y/@12.4935542,109.2175739,13.13z/data=!4m5!3m4!1s0x317014f705fb3c8d:0x9b3eaf43a7a011de!8m2!3d12.5048726!4d109.2466924
zalo
038 858 8668